هیدروكلروتیازید ـ hyderochlorothiazide

هیدروكلروتیازید یك‌ داروی‌ مدر (ادارآور) رایج‌ است‌. این‌ دارو با كمك‌ به‌ دفع‌ آب‌ و سدیم‌ اضافی‌ بدن‌ از طریق‌ ادرار، و در نتیجه‌ كاهش‌ مایعات‌ در گردش‌ خون‌، فشارخون‌ را پایین‌ می‌آورد. كاهش‌ این‌ فشار، از بار كاری‌ قلب‌ نیز می‌كاهد. بالا باقی‌ ماندن‌ فشار داخل‌ سرخرگ‌ها به‌ سرخرگ‌ (شریان‌)های‌ مغز، قلب‌، و كلیه‌ها صدمه‌ می‌زند. این‌ آسیب‌ احتمال‌ سكته‌ مغزی‌ و حمله‌ قلبی‌ و نارسایی‌ كلیه‌ را زیاد می‌كند. هیدروكلروتیازید همچنین‌ موجب‌ دفع‌ برخی‌ مواد شیمیایی‌ نظیر سدیم‌ و پتاسیم‌ از بدن‌ می‌شود. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:20 |

والپروئیك‌ اسید ـ valpraic acid

والپروئیك‌ اسید برای‌ درمان‌ صرع‌ اَبسنس‌ ساده‌ و مركب‌ تجویز می‌شود. در این‌ نوع‌ صرع‌ بیمار به‌طور ناگهانی‌ دچار از دست‌ دادن‌ هوشیاری‌ می‌شود به‌طوری‌ كه‌ چهره‌اش‌ بی‌حالت‌ شده‌، بی‌حركت‌ باقی‌ می‌ماند. والپروئیك‌ اسید كمك‌ می‌كند تا دفعات‌ بروز این‌ صرع‌ كمتر گردد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:20 |

وارفارین ـ warfarin

وارفارین‌ جلوی‌ لخته‌شدن‌ خون‌ را می‌گیرد، بنابراین‌ از مشكلات‌ ناشی‌ از تشكیل‌ لخته‌ در رگ‌های‌ خونی‌ پیشگیری‌ می‌كند. گاهی‌ به‌ داروهای‌ ضد انعقاد نظیر وارفارین‌، رقیق‌كننده‌ خون‌ گرفته‌ می‌شود در حالی‌ كه‌ در واقع‌ این‌ داروها خون‌ را رقیق‌ نمی‌كنند. اگر لخته‌ای‌ وجود داشته‌ باشد، وارفارین‌ آن‌ را حل‌ نمی‌كند، بلكه‌ از بزرگ‌ شدن‌ آن‌ و در نتیجه‌ بروز مشكلات‌ جدی‌تر جلوگیری‌ می‌كند. این‌ دارو در موارد گوناگونی‌ از مشكلات‌ قلبی‌، ریوی‌، و رگ‌های‌ خونی‌ مصرف‌ می‌شود. وارفارین‌ یك‌ داروی‌ ضد انعقاد خوراكی‌ است‌. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:19 |

وارپامیل‌ ـ verapamile

وارپامیل‌ برای‌ كنترل‌ پرفشاری‌ خون‌، آنژین‌ صدری‌ (درد قلبی‌ قفسه‌ سینه‌)، و بی‌نظمی‌ ضربان‌ قلب‌ و نیز جلوگیری‌ از سردرد میگرنی‌ تجویز می‌شود. پزشكتان‌ ممكن‌ است‌ به‌دلایل‌ دیگری‌ نیز برایتان‌ وراپامیل‌ تجویز كند. این‌ دارو در بدن‌ از طریق‌ جلوگیری‌ از ورود كلسیم‌ به‌ داخل‌ سلول‌ها عمل‌ می‌كند؛ به‌همین‌ علت‌ است‌ كه‌ آن‌ را مسدودكننده‌ كانال‌ كلسیمی‌ می‌نامند. این‌ خاصیت‌ مسدودكنندگی‌ باعث‌ می‌شود مقدار كلسیم‌ در سلول‌های‌ عروق‌ خونی‌ و قلب‌ كاهش‌ یابد و به‌دنبالش‌ ضربان‌ قلب‌ كندتر و عروق‌ خونی‌ گشادتر شوند. كه‌ در نتیجه‌ فشارخون‌ پایین‌ می‌آید، جریان‌ خون‌ افزایش‌ می‌یابد، و از باركاری‌ قلب‌ نیز كاسته‌ می‌شود. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:18 |

نیفدیپین ـ nifedipin

نیفدیپین‌ برای‌ درمان‌ پرفشاری‌ خون‌، تسكین‌ درد قلبی‌ در قفسه‌ سینه‌ (آنژین‌ صدری‌)، نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ و پدیده‌ رینود و نیز جلوگیری‌ از سردردهای‌ میگرنی‌ تجویز می‌شود. پزشكان‌ ممكن‌ است‌ در شرایط‌ دیگری‌ نیز نیفدیپین‌ را تجویز كنند. این‌ دارو از طریق‌ مسدودكردن‌ ورود كلسیم‌ به‌ داخل‌ سلول‌ها عمل‌ می‌كند؛ به‌ همین‌ علت‌ آن‌ را یك‌ داروی‌ مسدودكننده‌ كانال‌ كلسیمی‌ می‌نامند. این‌ خاصیت‌ مسدودكنندگی‌ باعث‌ می‌شود تا مقدار كلسیم‌ در سلول‌های‌ قلبی‌ و رگ‌های‌ خونی‌ كاهش‌ یابد كه‌ موجب‌ كاهش‌ ضربان‌ قلب‌ و گشادی‌ عروق‌ (رگ‌ها) می‌شود. بنابراین‌ فشارخون‌ پایین‌ می‌آید، جریان‌ خون‌ افزایش‌ می‌یابد و بار كاری‌ قلب‌ كاهش‌ پیدا می‌كند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:18 |

نیتروگلیسرین ـ nitroglycerin

نیتروگلیسرین‌ برای‌ كاهش‌ آنژین‌ صدری‌ تجویز می‌شود. آنژین‌ صدری‌ درد قفسه‌ سینه‌ای‌ است‌ كه‌ مشخصاً كمتر ار 15 دقیقه‌ طول‌ می‌كشد و ناشی‌ از خونرسانی‌ ضعیف‌ به‌ ماهیچه‌ قلبی‌ است‌. این‌ دارو در سه‌ مورد مفید است‌ و كاربرد دارد:
۱. تخفیف‌ یك‌ آنژین‌ صدری‌ با مصرف‌ دارو و پس‌ از شروع‌ درد.
۲. جلوگیری‌ از حمله‌ قلبی‌ با مصرف‌ دارو و درست‌ پیش‌ از بروز حمله‌.
۳. كاهش‌ تعداد حملات‌ با مصرف‌ دائمی‌ و منظم‌ دارو.
قرص‌های‌ زیر زبانی‌ نیتروگلیسرین‌، قرص‌هایی‌ كه‌ در دهان‌ بین‌ لب‌ یا گونه‌ و لثه‌های‌ فوقانی‌ گذاشته‌ می‌شوند، یا اسپری‌ آئروسل‌ كه‌ در زیر زبان‌ زده‌ می‌شود، همگی‌ حملات‌ آنژینی‌ را تخفیف‌ داده‌ یا از آن‌ها جلوگیری‌ می‌كنند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:17 |

نیتروفورانتوئین ـ nitrofurantion

نیتروفورانتوئین‌ یك‌ داروی‌ ضدمیكروبی‌ رایج‌ برای‌ درمان‌ عفونت‌های‌ دستگاه‌ ادراری‌ است‌. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:16 |

نفازودون ـ nefazodone

نفازودون‌ یك‌ داروی‌ ضد افسردگی‌ است‌. این‌ دارو برای‌ تسكین‌ علایم‌ دوره‌های‌ افسردگی‌ ماژور تجویز می‌شود. نفازودن‌ یك‌ مهاركننده‌ بازجذب‌ سروتونین‌ است‌.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:15 |

مدروكسی‌ پروژسترون‌ ـ medroxyprogesterone

استروژن‌ در زن‌های‌ سالم‌ موجب‌ رشد و تكامل‌ اندام‌ تناسلی‌ زنانه‌، حفظ‌ عملكرد مناسب‌ ادراری‌ تناسلی‌، و افزایش‌ ثبات‌ وازوموتور می‌شود. وقتی‌ استروژن‌ به‌ عنوان‌ درمان‌ جایگزین‌ هورمونی‌ در زن‌هایی‌ كه‌ به‌ طور طبیعی‌ یا به‌ دنبال‌ جراحی‌ یائسه‌ شده‌اند بكار می‌رود، از علایم‌ ناشی‌ از كمبود استروژن‌، مثل‌ گرگرفتگی‌ و خشكی‌ واژن‌، می‌كاهد و از پوكی‌ استخوان‌ پیشگیری‌ می‌كند. از مدروكسی‌ پروژسترون‌ در كنار درمان‌ طولانی‌ مدت‌ با استروژن‌ برای‌ درمان‌ علایم‌ یائسگی‌ و خونریزی‌ بیش‌ از حد واژن‌ استفاده‌ می‌شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 19:40 |

متیل‌فنیدات ـ methylphenidate

متیل‌فنیدیت‌ دارویی‌ است‌ كه‌ در برنامه‌ درمان‌ كلی‌ اختلال‌ بیش‌فعالی‌ كم‌توجهی‌ به‌ كار می‌رود. این‌ برنامه‌ شامل‌ بخش‌های‌ رفتاری‌ (اجتماعی‌، تحصیلی‌، و روان‌شناختی‌) است‌. این‌ اختلال‌ با كاهش‌ گسترده‌ توجه‌، افزایش‌ حركات‌ تكانه‌ای‌ و (معمولاً) بیش‌فعالی‌، شناخته‌ می‌شود. از این‌ دارو در درمان‌ ناركولپسی‌ (یك‌ بیماری‌ كه‌ در آن‌ بیمار دچار حملات‌ خواب‌ ناگهانی‌ می‌شود) نیز استفاده‌ می‌شود. نام‌ تجاری‌ این‌ دارو ریتالین‌ است‌.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط شادی اکبری در دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 19:39 |


Powered By
BLOGFA.COM