درمان:

- کورتیکواستروئید داخل بینی قوی ترین درمان دارویی است.( آلرژیک و غیر آلرژیک)

- آنتی هیستامین ها در درمان رینوره ، عطسه و خارش بینی و چشم مفیدند.

نکته: نشان داده شده است که آنتی هیستامین های نسل اول مثل دیفن هیدرامین و هیدروکسی زین اثرات منفی بر روی عملکرد شناختی و تحصیلی کودکان دارند.

- از آنتی هیستامین های نسل دوم می توان از لوراتادین و ستریزین استفاده کرد.

- از اسپری های موضعی آنتی هیستامین نیز می توان استفاده کرد مانند :Azelastine وOlopatadine که به ترتیب در کودکان بزرگتر از ۵ سال و ۶ سال استفاده می شود.

Azelastine

 

Olopatadine

 

 - با توجه به اینکه داروهای نامبرده موضعی موجود نمی باشند می توان از کرومولین سدیم استفاده کرد.

- ضد احتقان ها به صورت خوراکی و موضعی قابل استفاده هستند مانند: فنیل افرین و پسودو افدرین. فقط باید توجه نمود که بیشتر از ۵ تا ۷ روز مصرف نشود چون باعث رینیت دارویی می گردد.

- ایپراتروپیوم بروماید موضعی نیز در درمان استفاده می شود.

- قرص های مونته لوکاست برای استفاده در رینیت آلرژیک فصلی مورد تایید قرار گرفته است.

- ایمونو تراپی نیز در درمان ذکر شده است.

 

 

+ نوشته شده توسط دکتر جلال کریمی در یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 17:10 |


Powered By
BLOGFA.COM