درمان زرد زخم   Impetigo

                                                 

- زرد زخم نوعی عفونت باکتریال پوست بوده که توسط استرپتوکوک گروه A یا استاف اورئوس به صورت های تاولی و غیر تاولی دیده می شود.

     درمان:

- Oint Mupirocin 2%   Tid   for 5-10 days   

- این درمان برای افرادی است که ضایعات محدود و بدون لنفادنوپاتی دارند.

- قبل از استفاده از این پماد ضایعات تمیز شوند.

- برای از بین بردن کلونیزاسیون باکتری ها در داخل بینی می توان دو بار در روزبه مدت ده روز از این پماد استفاده کرد.

- Cap Cloxacillin  250 -500 mg   qid   for 7-10 days     or

برای اطفال از شربت آن به مقدار w/2 چهار بار در روز استفاده می شود.

- Cap Cephalexin  250-500 mg  qid   for 7-10 days   or

- F.C.Tab  Co-Amoxiclav  625 mg  Tid   for 7 days  

- برای اطفال از سوسپانسیون داروها استفاده می شود و موارد فوق دوزاژ بالغین است. 

 

    در صورت حساسیت به پنی سیلین ها می توان از داروهای زیر استفاده کرد.

- Tab Erythromycin 200 - 400 mg   qid   for 7-10 days    or

- Cap clindamycin    300 mg   tid  for  10 days

+ نوشته شده توسط دکتر جلال کریمی در یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 19:3 |


Powered By
BLOGFA.COM